διεύθυνση: Ιδρυτών Δήμου Δραπετσώνας 32, ΤΚ 18648 Δραπετσώνα

τηλ: 6973 397930-6943 837158

mail: ad-photo@hotmail.com